Pallet stapelaar St. Vincentius

donderdag 1 juli 2021

Palletstapelaar Sit Vincentius

Rc. Houthalen Midden Limburg heeft een District Grant bekomen voor de aankoop van een pallet stapelaar voor Sint Vincentius.

Sint-Vincentius is een internationale hulporganisatie, met verschillende conferenties/afdelingen verspreid over het hele land. Wij richten ons voornamelijk tot mensen in armoede. Als vereniging trachten wij een open huis te zijn en de mensen met respect te behandelen en te waarderen zoals ze zijn. Armoede kent veel gezichten en is een combinatie van moeilijkheden op verschillende domeinen. Sint- Vincentius Houthalen is een enthousiaste groep van vrijwilligers en is nog maar pas verhuisd naar een nieuw pand. Als zelfstandige, onafhankelijke organisatie wordt er in nauw overleg met het lokale OCMW bepaalt wie door ons geholpen wordt. Het doel is om deze hulp slechts tijdelijk aan te bieden tot de hulpvrager op eigen benen kan staan. In deze Corona tijden manifesteert armoede zich nog veel frequenter dan voorheen, met schrijnende toestanden tot gevolg. In dat opzicht is de vereniging overtuigd dat ze zeer zinvol werk verrichten.


Maandelijks maken de vrijwilligers 180 tot 200 voedselpakketten klaar voor gezinnen in de gemeente die het financieel moeilijk hebben. Om deze voedselpakketten klaar te maken komen er maandelijks 20 tot 24 voedselpaletten toe op de locatie. Om de voedselpaletten te kunnen stapelen in de voorziene ruimte van de nieuwe locatie, is er een ‘stapelaar’ ( een kleine heftruck) nodig. Op de nieuwe locatie was er te weinig plaats om alle voedselpaletten ( 20-24) op de grond te plaatsen. Eigenlijk is er daardoor te weinig plaats om efficiënt en veilig te kunnen werken. Daarom ook dat de voedselpaletten op stellingen moeten geplaatst worden.  Er is voor Still gekozen omdat deze de beste prijs en capaciteit biedt die nodig is. Het is door meerdere leden van de club bekeken en bevestigd dat dit een heel goede keuze is. Er zijn ook de nodige stappen genomen om de personen die in de toekomst met de stapelaar gaan werken een degelijke opleiding te bezorgen. Deze aankoop betekent een belangrijke en noodzakelijke logistieke ondersteuning in de verdeling van de voedselpakketten.