Maandbrief van de voorzitter februari 2022

Tuesday, February 1, 2022

Brief van de voorzitter februari 2022

 

 

Mijn voorzittersjaar is al voor meer dan de helft gepasseerd. Ik ben er mij heel bewust van dat het zeer snel gaat.

Maar er is nog zoveel te doen terwijl we heel erg beknot worden in ons doen en laten en het niet evident is om binnen clubverband iets te organiseren. Zuurstof brengen in onze club is de boodschap en dat met vallen en opstaan.

Maar evenzeer moeten we blijven onze aandacht vestigen op het gene waarvoor we als Rotariër staan. Wetende dat al deze thema’s één voor één onder druk staan. Hier kort bij ons en zeer ver weg. De wereld is in een oogwenk veranderd met veel onzekerheden maar toch moeten we ervoor blijven gaan.

 

We zullen samen initiatief moeten nemen. Zeker niet ter plaatse blijven trappelen en langs de zijlijn blijven kijken totdat er iemand verdrinkt. Ik merk dat het redelijk stil is. Er wordt nog gewerkt achter de schermen maar ik voel een zekere gelatenheid.

Er komen betere vooruitzichten en hoop dat we deze periode snel samen achter ons kunnen laten en nieuwe doelen kunnen stellen.

 

 

 

Erik Moons                                                                                                                                                Voorzitter Rotary Houthalen Midden Limburg